Historia

Historia Dworu Sanna rozpoczęła się na początku XIX wieku.

Wówczas budynek pełnił funkcję dworu szlacheckiego. Zbudowany w latach 30. XIX wieku dwór przeszedł wiele przeobrażeń, przetrwał pożary i zmiany właścicieli. Pierwsze historyczne ślady dworu wiążą się z czasem powstania styczniowego (1863 r.), kiedy w okolicznych lasach ukrywali się powstańcy. Dwór przez wiele lat był własnością prywatną rodzin: Świdów, Mazurkiewiczów i Daltrozzo, jednak dekret PWKN z 1944 roku pozbawił rodzinę majątku. Tuż po wojnie dwór przekształcono w szkołę – kilka lat później mieściły się tu także dom nauczyciela, poczta, klub rolnika i przedszkole. Czas PRL przyniósł kolejną transformację i dwór przekształcono w PGR, następnie w spółdzielnię produkcyjną, a w połowie lat 70. został przejęty przez Związek Harcerstwa Polskiego i pełnił funkcję ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego.

Odnowa budynku przyszła wraz z nowymi właścicielami, czyli naszą rodziną.

Dwór nabyliśmy w 2006 roku, kiedy był już bardzo zaniedbany i wymagał kompleksowego remontu. Przeprowadzając prace konserwatorskie, dbaliśmy, by zachować kształt oryginalnej bryły i wystroju architektonicznego. Zostało to docenione przez Lubelskiego Konserwatora Zabytków, który przyznał nam „Laur Konserwatorski” za wyróżniającą realizację konserwatorską.

Stopniowo także powstała nasza winnica, w międzyczasie wyremontowaliśmy historyczne folwarki, założyliśmy farmę i za główny cel stawiamy sobie oferowanie naszym gościom unikatowego doświadczenia i możliwości zatracenia się w naturze.